Styl życia a leczenia pediatryczne

Podczas wstępnej wizyty powinniśmy porozmawiać z lekarzem o kalendarzu szczepień naszego niemowlęcia. Również w tym wypadku może dojść do zgody lub konfliktu poglądów. Niektórzy rodzice nie życzą sobie szczepić dzieci potrzebnymi, zdaniem lekarza, szczepionkami. Wielu bowiem uważa, że w ten sposób zasilają już i tak bogaty przemysł farmaceutyczny, a szczepionki rok od roku bardziej drożeją. Z drugiej strony jednak przemysł farmaceutyczny stawia na fakt, że rodzicom nie jest obojętny los dziecka a szczepionki niezależnie od ceny i tak będą pożądanym towarem. Zdrowie dziecka i prewencja przeciw chorobom jest przecież tym, co możemy zrobić dla zdrowego życia dziecka już w początkach jego istnienia. Kwestia ta jest więc bardzo ważna, a poglądy lekarza i rodziców powinny być w tej sprawie jasne, precyzyjne i zgodne.